Verzekeringen

De geschikte verzekering op maat voor particulieren

MyBroker

Waarover wilt u meer informatie?

Assuco

Autoverzekering

Deze wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vergoedt de lichamelijke enstoffelijke schade die je aan anderen zou berokkenen.

Het is wettelijk verplicht om jezelf te verzekeren voor mogelijkeschade die je aan derden berokkent met je voertuig. Pieter zoekt voor jou de geschikte verzekeringspremie op basis van jouw persoonlijke situatie. Bij schade zorgen we bovendien voor professionele bijstand. Ook voor administratieve hulp, bijvoorbeeld bij de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV, kan je op Assuco rekenen. 

Voor jongeren doen wij graag een extra inspanning om de premie betaalbaar te houden, wij hebben voor hen speciale tarieven waarbij we regelmatig enorme prijsverschillen bekomen.Voor jongeren doen wij graag een extra inspanning om de premie betaalbaar te houden, wij hebben voor hen speciale tarieven waarbij we regelmatig enorme prijsverschillen bekomen.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.

Omniumverzekering

De omniumverzekering is een (niet verplichte) verzekering die de schade aan je eigen wagen - ook als je zelf in fout bent - vergoedt. Die vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of schade door natuurkrachten. De verzekering biedt een aantal bijkomende waarborgen als aanvulling op de klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstand. We onderscheiden twee soorten omniumverzekering:

Kleine omniumverzekering
 • Brand:
  De kleine omniumverzekering dekt brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/leidingen, maar ook brand die is ontstaan in je garage of woning, door vuur, door blikseminslagen, ontploffing, zelfontbranding of kortsluiting. De verzekering dekt ook blusschade.    

 • Diefstal:
  Dankzij de kleine omniumverzekering wordt ook materiële schade door diefstal (of poging tot diefstal) vergoed. Denk maar aan ingegooide autoruiten of geforceerde autodeuren.    

 • Glasbreuk:
  Krijg je een gebarsten of volledig gebroken voorruit door opspringende steentjes, of door inbraak? Dan biedt je kleine omniumverzekering ook dekking bij deze glasbreuk. We raden natuurlijk aan om inbraak in je wagen te voorkomen door gps, smartphone, tablet of handtas niet in het zicht te laten liggen wanneer je je wagen parkeert…    

 • Natuurkrachten:
  Natuurkrachten als overstromingen, storm, blikseminslagen of hagelstenen kunnen flink wat schade aan je voertuig berokkenen. Maar ook vallende elektriciteitspalen, bomen, stenen, dakpannen of een aanrijding met loslopend wild kunnen zorgen voor schade. Met je kleine omniumverzekering wordt die schade vergoed.    
Grote omniumverzekering (Volledige Casco-verzekering)

Dankzij de waarborg ‘eigen schade’ dekt de grote omniumverzekering alle schade aan je wagen, ook bij een ongeval waar jij in de fout ging of bij vandalisme, vluchtmisdrijf, carjacking… Ben je niet in de fout gegaan, dan is de grote omniumverzekering toch nuttig. Er kan immers discussie ontstaan over wie in de fout ging, de tegenpartij kan uit het buitenland afkomstig zijn, de tegenpartij kan niet verzekerd zijn… In dergelijke gevallen hoef je met je omniumverzekering niet op terugbetaling van geleden schade te wachten. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Daarnaast dekt de grote omniumverzekering natuurlijk ook alle bovengenoemde schadegevallen die bij de kleine omniumverzekering toegelicht werden.

Tijdelijke omnium
Ga je op reis met het voertuig van iemand anders of wens je uw eigen wagen omnium te verzekeren voor de duur van je reis, dat kan!
Zo kan je met een gerust hart op reis vertrekken.

Motorverzekering

Naast de autoverzekering kan je bij Assuco natuurlijk ook terecht voor een verzekering op maat voor andere soorten voertuigen zoals je motorfiets, motorhome, oldtimer… Klop even bij Pieter aan voor meer informatie, want bij een combinatie van meerdere verzekeringen bieden we ook voordelige pakketten aan.

Fietsverzekering

Een elektrische fiets kost al snel veel geld. Ze zijn bovendien heel gevoelig voor diefstal. Een omnium voor een fiets is dan ook geen slecht idee. Je kan je verzekeren voor diefstal, bijstand voor als je pech hebt en ook voor eigen schade. Er zijn veel verschillende formules met elk hun voor- en nadelen afhankelijk van je gebruik. Bij Assuco staan we u ook bij om de formule te kiezen die het best bij u past. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.


Familiale verzekering

De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Dankzij deze polis ben je verzekerd in situaties waarbij onopzettelijke schade wordt aangericht aan derden door jezelf of door iemand uit je gezin (huispersoneel, babysit, huisdieren…). Denk bijvoorbeeld aan deze klassieke voorbeelden:

 • Je stoot een kop koffie om op de laptop van een vriend;

 • Je hond rukt zich tijdens een wandeling los en veroorzaakt een verkeersongeval op de openbare weg;

 • Een gezinslid rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen;

 • Je winkelkarretje bolt in de parking tegen een voertuig aan;

 • Zoon- of dochterlief verwondt een speelkameraadje bij jou thuis;

 •   …

Alleenstaanden en 60-plussers genieten bovendien van een verlaagd tarief bij deze verzekering.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.

icoon

Schuldsaldoverzekering

Afhankelijk van jouw risicoprofiel kan de verstrekker van een lening (de bank) je verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen. Bij een hypothecaire lening is dit overigens altijd zo. Mocht je als schuldenaar overlijden, is de verstrekker daardoor zeker dat de openstaande schuld geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald.

Pensioensparen

Pensioensparen kan je aangaan in twee verschillende formules. Ofwel de formule zoals een spaarboekje waarbij je elk jaar intrest en een winstdeelname krijgt. Dit is de veiligste formule aangezien je kapitaalsgarantie hebt, maar dit brengt met de huidige intresten niet zo heel veel op.

De andere formule is beursgenoteerd waarbij je elke maand een deel van een fonds aankoopt. Aangezien je maandelijks aankoopt zal je zowel aankopen aan een lage koers als aan een hoge koers. Aangezien dit op lange termijn gebeurt ga je uw risico gaan beperken.

Je kan ook een combinatie van beide formules nemen waarbij je steeds kan overstappen van formule. Dit is het meest interessante aangezien je zo lang kan profiteren van het rendement van de beurs maar ook je kapitaal veilig kan plaatsen eens je pensioendatum in de buurt komt.

Los van deze 2 formules kan je dan nog kiezen om maximaal 980€ (2019) te sparen tegen een belastingsvoordeel van 30% ofwel 1260€ (2019) tegen een belastingsvoordeel van 25%.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden waarbij Assuco voor jou de meest geschikte optie uitzoekt. Voor een maximaal rendement bekijken we daarom best jouw specifieke situatie even van dichtbij. Spring gerust even binnen!

Levensverzekering

Ben je de enige of de belangrijkste kostwinner in jouw gezin? Dan wil je ongetwijfeld dat je gezin het ook verder goed heeft als jij zou komen overlijden.

Via een levensverzekering kan u zowel een kapitaal bij overlijden voorzien als een kapitaal voor je pensioen.

Deze vorm van beleggen is mogelijk voor alle belastingplichtigen. Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 2350 euro per jaar per belastingplichtige (2019). Dit bedrag staat evenwel in verhouding met het beroepsinkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag bereik je vanaf een inkomen van 35.150 euro. Het fiscaal voordeel bedraagt zo minstens 30%.

Rechtsbijstand

Is er bij een verkeersongeval betwisting over wie aansprakelijk is, wordt je als voetganger omver gereden en raak je gewond, de verhuurder weigert de huurwaarborg terug te storten, …. Dan kan je beroep doen op uw rechtsbijstand. Rechtsbijstand is een ruim begrip. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Bij  zakenkantoor Assuco helpen we u graag verder om de juiste keuze te maken.

Nut van een afzonderlijke rechtsbijstand

U kiest er best voor om uw rechtsbijstand niet bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te nemen maar te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar.

Enkele voorbeelden van belangenconflicten:

 •  U hebt een ongeval met iemand die bij dezelfde B.A.-verzekeraar verzekerd is. Het is logisch dat de verzekeraar liefst de kleinste schade zal vergoeden. Hebt u toevallig de grootste schade, dan…

 •  In geval van zware fout, dronkenschap, alcoholintoxicatie en nog verschillende andere situaties zal de B.A.-verzekeraar verhaalsrecht uitoefenen voor de uitbetaalde schadevergoeding. Is dit regres wel terecht? Ook bij dit belangenconflict hebt u recht op verdediging!

 •  U kunt een geschil hebben bij de schadevaststelling (expertise) en u wenst een grotere vergoeding of herstelling in plaats van een totaal verlies. Rechtsbijstand biedt u een tegenexpert, gaat naar de rechtbank,...

 •  Ontstaan er in het kader van verzekeringen Eigen Schade, Diefstal... geschillen over de contractuele bepalingen, de expertises, de uitbetaling van de schadevergoeding, of andere geschillen? Ook dan staat uw rechtsbijstand u bij.
 •   In het kader van een polis die letselschade vergoedt (polis Inzittende, Verkeerspolis…) ontstaan veelal belangenconflicten over de schadevaststelling, het percentage invaliditeit, de vergoedingsbedragen. Uw rechtsbijstand zorgt voor een correcte vergoeding.

Er zijn schadeconventies afgesloten tussen verzekeraars waarbij uw belangen geschaad kunnen worden bij de toepassing van bepaalde regels… Uw onafhankelijke rechtsbijstand snelt u hier te hulp.

Wanneer u een gecombineerde polis heeft bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar bekom je vaak een gunstiger tarief en tal van voordelen bv. Moto’s, bromfietsen, fietsen, aanhangwagens, caravan,… zijn dan gratis meeverzekerd.

Brandverzekering

Voor heel wat Belgen blijft de aankoop van een woning één van de belangrijkste investeringen in hun leven. Alhoewel de volledige beschadiging van een woning eerder uitzonderlijk is, duiken er wel regelmatig ongevallen op waarbij je woonst gedeeltelijk beschadigd raakt. Een schouwbrand met ferme rookontwikkeling en blusschade, een storm die jouw dak stevig toetakelt, wateroverlast… De factuur kan in die gevallen aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dus een must. Wettelijk is de verzekering niet verplicht, maar kies je toch voor een brandverzekering, dan werden bij wet wel deze gegarandeerde basisdekkingen vastgelegd. Het gaat om:

 • Materiële schade, veroorzaakt door brand, ontploffing of implosie;
 • Schade door blikseminslag;
 • Schade door aanslagen en arbeidsconflicten;
 • Schade door een aanbotsend dier;
 • Schade door een aanbotsend transportmiddel;
 • Schade door vallen van een boom op het gebouw;
 • Schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, door hagel en door natuurrampen.

Er zijn echter nog heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Wil je je professioneel aangelegde tuin beschermen tegen de ravage van een windhoos of verzekerd zijn tegen diefstal? Dan zijn daar opties voor. Als onafhankelijke makelaar bekijkt Pieter jouw situatie en stelt jou de juiste verzekeringen en opties voor.


De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.

Hospitalisatieverzekering

Je hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten. Deze verzekering is een aanvulling op de verplichte ziekteverzekering bij een ziekenfonds en zorgt ervoor dat ook je eigen kosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

icoon

Uitvaartverzekering

Bij een overlijden komt heel wat verdriet kijken. Financiële zorgen kan je dan missen als kiespijn. De kosten van een uitvaart kunnen echter aardig oplopen, van 3500 tot wel 15.000 euro.

Kies je voor een uitvaartzorgplan, dan worden je nabestaanden professioneel begeleid bij de praktische en administratieve verplichtingen na het overlijden. Heel wat taken zoals het opzeggen van nutsvoorzieningen of abonnementen wordt door de consulenten nabestaandenzorg volbracht. Ze verwittigen financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties. Bovendien geven ze toelichting bij de verschillende stappen in de aangifte van een nalatenschap.

Via een uitvaartverzekering kan je ook je uitvaartwensen vastleggen. Wil je begraven of gecremeerd worden? Verkies je muziek van Eric Clapton of Elton John op je uitvaart? Dit kan je indien gewenst eenvoudig vastliggen in een digitale wilsbeschikking. Op die manier hoeven jouw nabestaanden geen moeilijke keuzes te maken bij de organisatie van jouw uitvaart.

Bootverzekering

Een bootverzekering (ook wel pleziervaartuigverzekering of watersportverzekering genoemd) is een verzekering die de schade dekt die een booteigenaar toebrengt aan anderen of aan de boot. De bootverzekering is voor bijna alle boten verplicht, dus je wettelijke aansprakelijkheid moet zeker in orde zijn. De bootverzekering kan je veelal vergelijken met een autoverzekering. Ook voor de bootverzekering kan de verplichte verzekering aangevuld worden met extra waarborgen (omnium).

Bestuurder van een voertuig

Als bestuurder van een voertuig – of het nu een auto, een fiets of een motor is - ben je via de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nooit verzekerd voor je eigen medische kosten, eventuele invaliditeit of overlijden. Een hospitalisatieverzekering dekt bovendien enkel kosten die gemaakt worden bij een opname in het ziekenhuis.Wil je dus met een gerust hart de baan op? Maak dan kennis met de bestuurdersverzekering, die ook jouw lichamelijke schade vergoedt, zelfs wanneer je zelf in de fout ging.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.

Reisbijstand

Reizen hoort een plezier te zijn, maar soms loopt het fout. Gelukkig kan mogelijke schade vergoed worden via diverse reisbijstandsformules. Deze verzekeringen worden op maat gemaakt, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Reis je vaak? Reis je naar verre bestemmingen? Kom je op risicovolle locaties?

Mogelijke waarborgen zijn tussenkomst bij annulatie (optioneel), verloren bagage, ziekenhuisopname in het buitenland, dekking bij het overbrengen van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden… Pieter wijst je graag de weg doorheen de vele opties. Spring dus gerust even binnen of neem contact met ons op.

Reisbijstandspolis

Diverse formules zijn mogelijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de frequentie van jouw vakanties, de bestemming en andere wensen zoals dekking inzake de overkomst van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden, …

Annulatieverzekering

Helaas kan het soms nodig zijn om een geboekte reis te annuleren. Een plots overlijden, onverwachte ziekte… Hoewel een annulatieverzekering je vakantie niet kan redden, word je dan toch vergoed voor de geleden schade.

Bagageverzekering

Zoals de naam van de polis zelf aangeeft kan je jezelf ook verzekeren voor het moment dat jouw bagage gestolen of beschadigd raakt. Uw bagage krijgt het op de luchthavens en bij het transport op en naar het vliegtuig immers hard te verduren. Ook achtergebleven reiskoffers of bagage afgeleverd op een verkeerde bestemming duizenden kilometers bij jou vandaan is uiterst vervelend en kan mee als waarborg worden opgenomen in het contract.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

Tijdelijke Omnium

Ga je op reis met het voertuig van iemand anders of wens je uw eigen wagen omnium te verzekeren voor de duur van je reis, dat kan!
Zo kan je met een gerust hart op reis vertrekken.

icoon

Tandverzekering

De kostprijs voor behandelingen aan je tanden kunnen heel hoog oplopen. Ook hier kan je deze kosten gaan opvangen met een verzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden. Assuco kan je ook hierin bijstaan.

icoon

Eventverzekering

Organiseer je een barbecue voor de buurt, een galabal voor de klasgenoten, een uitstap in groep, een tentoonstelling, een sporttornooi, een kamp, een kerstmarkt of halloweenfeestje?

Loopt er iets mis dan ben jij verantwoordelijk als organisator, ook als er vrijwilligers gekwetst zouden zijn.

Op de link hieronder kan je eenvoudig en snel uw premie berekenen en het contract afsluiten.

icoon

Cybercriminaliteit

Cyberpesten, hacking, phishing en online oplichting, het is dagelijkse kost. Bescherm jezelf en je gezin. 

Voor volgende zaken kan u rekenen op deze verzekering:

 • Is er ontdekt dat jouw gegevens gestolen zijn, dan ontvang je onmiddellijk een bericht met wat je moet ondernemen om identiteitsdiefstal of andere vormen van fraude te voorkomen!
 • Verwijdert je gestolen gegevens van het internet en het dark web
 • Betaalt schadevergoeding als er geld afgehaald is met je gestolen gegevens en je dit niet kunt recupereren
 • Regelt terugbetaling bij verkeerde of niet-levering van producten en diensten
 • Verwijdert pestcommunicatie of misbruikte foto’s
 • Biedt psychologische bijstand
 • Biedt rechtsbijstand bij aanklacht tegen de pester of dader
 • Verwijdert schadelijke software, recupereert je gegevens en maakt je computer opnieuw surfklaar
 • Recupereert alle mogelijke documenten en gegevens
 • Informeert je hoe veiliger te surfen

Op de link hieronder kan je eenvoudig en snel uw premie berekenen en het contract afsluiten

icoon

Gewaarborgd inkomen

Door langdurig arbeidsongeschikt te zijn kan het zijn dat uw inkomsten ongeveer 40% dalen en na 1j jaar zelf tot 60%. Maar dit wil niet zeggen dat automatisch je kosten ook dalen. Je kan wel even je vrije uitgaven intomen door een concert te laten voorbijgaan, eens niet op restaurant te gaan, eens even niet gaan shoppen, maar bij vaste kosten is dit moeilijk om dit te doen, deze blijven lopen. De lening/huur blijft maar doorlopen, ook internet, tv en andere abonnementen gaan maar door. En dan nog de boodschappen die een grote hap uit het budget nemen. En dan komen er nog de dokterskosten en medicijnen, deze kan je moeilijk uitstellen, zeker niet als je thuis bent door ziekte. En dan nog niet gesproken over de onvoorziene kosten die kunnen opduiken: een wasmachine die het plots niet meer doet, de wagen die niet meer start,.. Het is dan ook best niet de juiste keuze om voor je vaste kosten je spaarpotje te gebruiken.

Onderstaand filmpje geeft je een idee wat de impact van langdurig ziekte kan geven op je budget.

icoon

Wat is een ABR verzekering?

ABR staat voor alle bouwplaatsrisico's verzekering. En wat doet dat nu juist? Een ABR verzekering dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning hebben voorgedaan.

Tijdens bouwen of verbouwen loopt er heel wat volk rond op je werf. Die zijn meestal druk in de weer en hebben allerlei materiaal bij. Er kan dus al wel eens iets fout lopen. De aannemer zijn verzekering dient enkel tussen te komen als hij een fout maakt. Veelal kan deze fout ofwel niet bewezen worden of heeft hij geen fout gemaakt (bijvoorbeeld stormschade). Dan komen de kosten steeds bij de bouwheer terecht. Met de ABR vang je deze kosten op en deze kunnen enorm zijn (huis buren verzakt of scheurt, kraan valt om op gebouw, enz). Er zal ook geen tijdverlies zijn in de zoektocht naar een aansprakelijke, iedereen die meewerkt aan de werf is gedekt.

De gewone brandverzekering of familiale biedt je onvoldoende dekking.

Wat dekt de ABR verzekering?

 • Vanaf de aanvang van de bouwwerken tot de voorlopige oplevering zijn uw gebouw in opbouw en de uitrusting die in het gebouw geïntegreerd moeten worden (keuken, verwarming…) verzekerd tegen alle risico's (o. a. tegen brand, ontploffing, storm, glasbreuk, schade veroorzaakt door een onderaannemer,…).
 • Diefstal, vandalisme en natuurrampen (overstromingen, aardbevingen,…) zijn ook verzekerd.
 • De instorting of stabiliteitsproblemen van het gebouw, die het gevolg zijn van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of door een eigen gebrek van de materialen zijn ook verzekerd.
 • Bij een verbouwing worden zowel gedeeltelijke of volledige instorting als stabiliteitsproblemen van het bestaand gebouw verzekerd (voor zover ze het gevolg zijn van de werken).

Waarborg "Onderhoudsperiode"

De verzekering stopt niet bij de oplevering van uw gebouw. De waarborgen van het contract lopen nog 12 maanden gratis verder.

 •  na de oplevering heeft u schade aan het opgerichte bouwwerk . De oorzaak hiervan is te vinden bij werken uitgevoerd tijdens de bouwperiode.
 • een aannemer verricht na de oplevering nog bijkomende werken en veroorzaakt schade aan het pas opgerichte bouwwerk.

Optionele waarborgen:

Aansprakelijkheid burenhinder

 • Jouw buur stelt je aansprakelijk voor abnormale burenhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, jouw buur hoeft zelfs geen fout te bewijzen.
 • Voor schade aan derden. 

Aansprakelijkheid alle vaklui en betrokken partijen

 • Deze waarborg biedt een aanvullende vergoeding als de verzekering BA Ondernemingen van alle betrokken partijen op de werf (aannemer, onderaannemers, architect, …) uitgeput is.
icoon

10 jarige aansprakelijkheid

Wat wordt er precies verzekerd?


Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw, beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

Wanneer van toepassing:

Als aan de 3 onderstaande voorwaarden voldaan wordt, is de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering verplicht indien de bouwvergunning is afgeleverd vanaf 1/07/18:

 • Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden.
 • Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning.
 • Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

Elke aannemer die op de werf komt en iets te maken heeft met de stabiliteit of waterdichtheid dient zich verplicht te verzekeren. Ofwel neemt de bouwheer deze verzekering en zijn alle aannemers automatisch verzekerd.

Onderaannemers vallen steeds onder de polis van de hoofdaannemer.

Het is de architect die moet controleren of alle aannemers verzekerd zijn. Als er 1 contract afgesloten zou worden voor de volledige werf dan zal dit enerzijds goedkoper zijn dan wanneer elke aannemer deze verzekering voor dit project moet activeren, ze rekenen de kosten gewoon door. Anderzijds moet de architect zich dan ook niet bezig houden met bij iedereen de attesten op te vragen wat ook weer werkuren zal uitsparen. 

Indien je de ABR en de tienjarige aansprakelijkheid bij dezelfde verzekeringsmaatschappij neemt kan je korting krijgen.