Verzekeringen

De geschikte verzekering op maat voor particulieren

MyBroker

Waarover wilt u meer informatie?

Assuco

Autoverzekering

Deze wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vergoedt de lichamelijke enstoffelijke schade die je aan anderen zou berokkenen.

Het is wettelijk verplicht om jezelf te verzekeren voor mogelijke schade die je aan derden berokkent met je voertuig. Pieter zoekt voor jou de geschikte verzekeringspremie op basis van jouw persoonlijke situatie. Bij schade zorgen we bovendien voor professionele bijstand. Ook voor administratieve hulp, bijvoorbeeld bij de inschrijving van jouw voertuig bij de DIV, kan je op Assuco rekenen.
De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.

Omniumverzekering

De omniumverzekering is een (niet verplichte) verzekering die de schade aan je eigen wagen - ook als je zelf in fout bent - vergoedt. Die vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of schade door natuurkrachten. De verzekering biedt een aantal bijkomende waarborgen als aanvulling op de klassieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstand. We onderscheiden twee soorten omniumverzekering:

Kleine omniumverzekering
 • Brand:
  De kleine omniumverzekering dekt brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/leidingen, maar ook brand die is ontstaan in je garage of woning, door vuur, door blikseminslagen, ontploffing, zelfontbranding of kortsluiting. De verzekering dekt ook blusschade.    

 • Diefstal:
  Dankzij de kleine omniumverzekering wordt ook materiële schade door diefstal (of poging tot diefstal) vergoed. Denk maar aan ingegooide autoruiten of geforceerde autodeuren.    

 • Glasbreuk:
  Krijg je een gebarsten of volledig gebroken voorruit door opspringende steentjes, of door inbraak? Dan biedt je kleine omniumverzekering ook dekking bij deze glasbreuk. We raden natuurlijk aan om inbraak in je wagen te voorkomen door gps, smartphone, tablet of handtas niet in het zicht te laten liggen wanneer je je wagen parkeert…    

 • Natuurkrachten:
  Natuurkrachten als overstromingen, storm, blikseminslagen of hagelstenen kunnen flink wat schade aan je voertuig berokkenen. Maar ook vallende elektriciteitspalen, bomen, stenen, dakpannen of een aanrijding met loslopend wild kunnen zorgen voor schade. Met je kleine omniumverzekering wordt die schade vergoed.    
Grote omniumverzekering (Volledige Casco-verzekering)

Dankzij de waarborg ‘eigen schade’ dekt de grote omniumverzekering alle schade aan je wagen, ook bij een ongeval waar jij in de fout ging of bij vandalisme, vluchtmisdrijf, carjacking… Ben je niet in de fout gegaan, dan is de grote omniumverzekering toch nuttig. Er kan immers discussie ontstaan over wie in de fout ging, de tegenpartij kan uit het buitenland afkomstig zijn, de tegenpartij kan niet verzekerd zijn… In dergelijke gevallen hoef je met je omniumverzekering niet op terugbetaling van geleden schade te wachten. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Daarnaast dekt de grote omniumverzekering natuurlijk ook alle bovengenoemde schadegevallen die bij de kleine omniumverzekering toegelicht werden.

Motorverzekering

Naast de autoverzekering kan je bij Assuco natuurlijk ook terecht voor een verzekering op maat voor andere soorten voertuigen zoals je motorfiets, motorhome, oldtimer… Klop even bij Pieter aan voor meer informatie, want bij een combinatie van meerdere verzekeringen bieden we ook voordelige pakketten aan.

Fietsverzekering

Een elektrische fiets kost al snel veel geld. Ze zijn bovendien heel gevoelig voor diefstal. Een omnium voor een fiets is dan ook geen slecht idee. Je kan je verzekeren voor diefstal, bijstand voor als je pech hebt en ook voor eigen schade. Er zijn veel verschillende formules met elk hun voor- en nadelen afhankelijk van je gebruik. Bij Assuco staan we u ook bij om de formule te kiezen die het best bij u past. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.


Rechtsbijstand

Is er bij een verkeersongeval betwisting over wie aansprakelijk is, wordt je als voetganger omver gereden en raak je gewond, de verhuurder weigert de huurwaarborg terug te storten, …. Dan kan je beroep doen op uw rechtsbijstand. Rechtsbijstand is een ruim begrip. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Bij  zakenkantoor Assuco helpen we u graag verder om de juiste keuze te maken.

Nut van een afzonderlijke rechtsbijstand

U kiest er best voor om uw rechtsbijstand niet bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te nemen maar te kiezen voor een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar.

Enkele voorbeelden van belangenconflicten:

 •  U hebt een ongeval met iemand die bij dezelfde B.A.-verzekeraar verzekerd is. Het is logisch dat de verzekeraar liefst de kleinste schade zal vergoeden. Hebt u toevallig de grootste schade, dan…

 •  In geval van zware fout, dronkenschap, alcoholintoxicatie en nog verschillende andere situaties zal de B.A.-verzekeraar verhaalsrecht uitoefenen voor de uitbetaalde schadevergoeding. Is dit regres wel terecht? Ook bij dit belangenconflict hebt u recht op verdediging!

 •  U kunt een geschil hebben bij de schadevaststelling (expertise) en u wenst een grotere vergoeding of herstelling in plaats van een totaal verlies. Rechtsbijstand biedt u een tegenexpert, gaat naar de rechtbank,...

 •  Ontstaan er in het kader van verzekeringen Eigen Schade, Diefstal... geschillen over de contractuele bepalingen, de expertises, de uitbetaling van de schadevergoeding, of andere geschillen? Ook dan staat uw rechtsbijstand u bij.
 •   In het kader van een polis die letselschade vergoedt (polis Inzittende, Verkeerspolis…) ontstaan veelal belangenconflicten over de schadevaststelling, het percentage invaliditeit, de vergoedingsbedragen. Uw rechtsbijstand zorgt voor een correcte vergoeding.

Er zijn schadeconventies afgesloten tussen verzekeraars waarbij uw belangen geschaad kunnen worden bij de toepassing van bepaalde regels… Uw onafhankelijke rechtsbijstand snelt u hier te hulp.

Wanneer u een gecombineerde polis heeft bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar bekom je vaak een gunstiger tarief en tal van voordelen bv. Moto’s, bromfietsen, fietsen, aanhangwagens, caravan,… zijn dan gratis meeverzekerd.


Bootverzekering

Een bootverzekering (ook wel pleziervaartuigverzekering of watersportverzekering genoemd) is een verzekering die de schade dekt die een booteigenaar toebrengt aan anderen of aan de boot. De bootverzekering is voor bijna alle boten verplicht, dus je wettelijke aansprakelijkheid moet zeker in orde zijn. De bootverzekering kan je veelal vergelijken met een autoverzekering. Ook voor de bootverzekering kan de verplichte verzekering aangevuld worden met extra waarborgen (omnium).

Familiale verzekering

De familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt sterk aangeraden. Dankzij deze polis ben je verzekerd in situaties waarbij onopzettelijke schade wordt aangericht aan derden door jezelf of door iemand uit je gezin (huispersoneel, babysit, huisdieren…). Denk bijvoorbeeld aan deze klassieke voorbeelden:

 • Je stoot een kop koffie om op de laptop van een vriend;

 • Je hond rukt zich tijdens een wandeling los en veroorzaakt een verkeersongeval op de openbare weg;

 • Een gezinslid rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen;

 • Je winkelkarretje bolt in de parking tegen een voertuig aan;

 • Zoon- of dochterlief verwondt een speelkameraadje bij jou thuis;

 •   …

Alleenstaanden en 60-plussers genieten bovendien van een verlaagd tarief bij deze verzekering.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.


Brandverzekering

Voor heel wat Belgen blijft de aankoop van een woning één van de belangrijkste investeringen in hun leven. Alhoewel de volledige beschadiging van een woning eerder uitzonderlijk is, duiken er wel regelmatig ongevallen op waarbij je woonst gedeeltelijk beschadigd raakt. Een schouwbrand met ferme rookontwikkeling en blusschade, een storm die jouw dak stevig toetakelt, wateroverlast… De factuur kan in die gevallen aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dus een must. Wettelijk is de verzekering niet verplicht, maar kies je toch voor een brandverzekering, dan werden bij wet wel deze gegarandeerde basisdekkingen vastgelegd. Het gaat om:

 • Materiële schade, veroorzaakt door brand, ontploffing of implosie;
 • Schade door blikseminslag;
 • Schade door aanslagen en arbeidsconflicten;
 • Schade door een aanbotsend dier;
 • Schade door een aanbotsend transportmiddel;
 • Schade door vallen van een boom op het gebouw;
 • Schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, door hagel en door natuurrampen.

Er zijn echter nog heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Wil je je professioneel aangelegde tuin beschermen tegen de ravage van een windhoos of verzekerd zijn tegen diefstal? Dan zijn daar opties voor. Als onafhankelijke makelaar bekijkt Pieter jouw situatie en stelt jou de juiste verzekeringen en opties voor.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.


Bestuurder van een voertuig

Als bestuurder van een voertuig – of het nu een auto, een fiets of een motor is - ben je via de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nooit verzekerd voor je eigen medische kosten, eventuele invaliditeit of overlijden. Een hospitalisatieverzekering dekt bovendien enkel kosten die gemaakt worden bij een opname in het ziekenhuis.Wil je dus met een gerust hart de baan op? Maak dan kennis met de bestuurdersverzekering, die ook jouw lichamelijke schade vergoedt, zelfs wanneer je zelf in de fout ging.

De berekende premies vormen een eerste indicatie. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kan je van eventuele kortingen genieten of is er een beter alternatief. Neem contact op voor meer informatie en een premie op maat voor uw situatie.


icoon

Schuldsaldoverzekering

Afhankelijk van jouw risicoprofiel kan de verstrekker van een lening (de bank) je verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen. Bij een hypothecaire lening is dit overigens altijd zo. Mocht je als schuldenaar overlijden, is de verstrekker daardoor zeker dat de openstaande schuld geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald.

Hospitalisatieverzekering

Je hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten. Deze verzekering is een aanvulling op de verplichte ziekteverzekering bij een ziekenfonds en zorgt ervoor dat ook je eigen kosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

Reisbijstand

Reizen hoort een plezier te zijn, maar soms loopt het fout. Gelukkig kan mogelijke schade vergoed worden via diverse reisbijstandsformules. Deze verzekeringen worden op maat gemaakt, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Reis je vaak? Reis je naar verre bestemmingen? Kom je op risicovolle locaties?

Mogelijke waarborgen zijn tussenkomst bij annulatie (optioneel), verloren bagage, ziekenhuisopname in het buitenland, dekking bij het overbrengen van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden… Pieter wijst je graag de weg doorheen de vele opties. Spring dus gerust even binnen of neem contact met ons op.

Reisbijstandspolis

Diverse formules zijn mogelijk afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de frequentie van jouw vakanties, de bestemming en andere wensen zoals dekking inzake de overkomst van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden, …

Annulatieverzekering

Helaas kan het soms nodig zijn om een geboekte reis te annuleren. Een plots overlijden, onverwachte ziekte… Hoewel een annulatieverzekering je vakantie niet kan redden, word je dan toch vergoed voor de geleden schade.

Bagageverzekering

Zoals de naam van de polis zelf aangeeft kan je jezelf ook verzekeren voor het moment dat jouw bagage gestolen of beschadigd raakt. Uw bagage krijgt het op de luchthavens en bij het transport op en naar het vliegtuig immers hard te verduren. Ook achtergebleven reiskoffers of bagage afgeleverd op een verkeerde bestemming duizenden kilometers bij jou vandaan is uiterst vervelend en kan mee als waarborg worden opgenomen in het contract.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

Pensioensparen

Pensioensparen kan je aangaan in twee verschillende formules. Ofwel de formule zoals een spaarboekje waarbij je elk jaar intrest en een winstdeelname krijgt. Dit is de veiligste formule aangezien je kapitaalsgarantie hebt, maar dit brengt met de huidige intresten niet zo heel veel op.

De andere formule is beursgenoteerd waarbij je elke maand een deel van een fonds aankoopt. Aangezien je maandelijks aankoopt zal je zowel aankopen aan een lage koers als aan een hoge koers. Aangezien dit op lange termijn gebeurt ga je uw risico gaan beperken.

Je kan ook een combinatie van beide formules nemen waarbij je steeds kan overstappen van formule. Dit is het meest interessante aangezien je zo lang kan profiteren van het rendement van de beurs maar ook je kapitaal veilig kan plaatsen eens je pensioendatum in de buurt komt.

Los van deze 2 formules kan je dan nog kiezen om maximaal 980€ (2019) te sparen tegen een belastingsvoordeel van 30% ofwel 1260€ (2019) tegen een belastingsvoordeel van 25%.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden waarbij Assuco voor jou de meest geschikte optie uitzoekt. Voor een maximaal rendement bekijken we daarom best jouw specifieke situatie even van dichtbij. Spring gerust even binnen!

Levensverzekering

Ben je de enige of de belangrijkste kostwinner in jouw gezin? Dan wil je ongetwijfeld dat je gezin het ook verder goed heeft als jij zou komen overlijden.

Via een levensverzekering kan u zowel een kapitaal bij overlijden voorzien als een kapitaal voor je pensioen.

Deze vorm van beleggen is mogelijk voor alle belastingplichtigen. Het maximale fiscaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 2350 euro per jaar per belastingplichtige (2019). Dit bedrag staat evenwel in verhouding met het beroepsinkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag bereik je vanaf een inkomen van 35.150 euro. Het fiscaal voordeel bedraagt zo minstens 30%.

icoon

Uitvaartverzekering

Bij een overlijden komt heel wat verdriet kijken. Financiële zorgen kan je dan missen als kiespijn. De kosten van een uitvaart kunnen echter aardig oplopen, van 3500 tot wel 15.000 euro.

Kies je voor een uitvaartzorgplan, dan worden je nabestaanden professioneel begeleid bij de praktische en administratieve verplichtingen na het overlijden. Heel wat taken zoals het opzeggen van nutsvoorzieningen of abonnementen wordt door de consulenten nabestaandenzorg volbracht. Ze verwittigen financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties. Bovendien geven ze toelichting bij de verschillende stappen in de aangifte van een nalatenschap.

Via een uitvaartverzekering kan je ook je uitvaartwensen vastleggen. Wil je begraven of gecremeerd worden? Verkies je muziek van Eric Clapton of Elton John op je uitvaart? Dit kan je indien gewenst eenvoudig vastliggen in een digitale wilsbeschikking. Op die manier hoeven jouw nabestaanden geen moeilijke keuzes te maken bij de organisatie van jouw uitvaart.

icoon

Tandverzekering

De kostprijs voor behandelingen aan je tanden kunnen heel hoog oplopen. Ook hier kan je deze kosten gaan opvangen met een verzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden. Assuco kan je ook hierin bijstaan.